Per Halle

Fysiske modeller
Materialer: Gips, betong, trespiler, plast, poppel, sand, mdf, kanalplast
Bygd: vår 2007