Per Halle

Europan E10

Name: Action
Location: Trondheim, Norway
Team members: Erik Engebretsen, Knut Borgen and Per Halle
Website:www.europan.no/E10/Trondheim/entries/AA987

 

massivtre konsept.
  

Aktivitet i fasadene. Liv i  bakg√•rden.

plan av 3 etg.  8 atellier og 3 leiligheter.

arealplan
  

tverrsnitt. teater, backstage, leilgheter, atellier, bakg√•rd.

langsnitt.
  

aksonometri. 3 etg.
  

fasader og massivtre.
  

konseptdiagram. intensjoner  og bruk av leiligetene.

modellfoto. bakg√•rd med  utend√łrsscene.

foto av konseptmodell.  leilighet med aktivitet i fasaden.

Oppriss mot gaten og parken. 

idéskisser.
  

tall og info