Per Halle

Publikumsbygg/kunsthall i Bjørvika

Arkitekt: Loft33 Arkitekter
Byggherre: HAV Eiendom v/ Sonja Toen
Beskrivelse: Hall for konserter, kunst, marked og spiseri
Samarbeid: LaLaLand studio
Sted: Halvøya A11 i Bjørrvika, Oslo
Status: Avsluttet etter forprosjekt

Per Halle

interiørbilde hovedrom
Forprosjekt: interiørbilde hovedrom

A11 i Bjørvika
Forprosjekt: A11 i Bjørvika

oppriss
Forprosjekt: oppriss

interiørbilde
Forprosjekt: interiørbilde

masseberegning konstruksjon
Forprosjekt: masseberegning konstruksjon

prinsippsnitt
Forprosjekt: prinsippsnitt

interiør birom
Forprosjekt: interiør birom

volumstudier
Regulering: volumstudier

Kunsthall i det grønne
Skisseprosjekt: Kunsthall i det grønne


Situasjonsplan.
 

faser
Skisseprosjekt: faser


 

interiørmodell
Skisseprosjekt: interiørmodell

interiørmodell
Skisseprosjekt: interiørmodell


Benker 


Benker 


Benker