Per Halle

Tilbygg til Elsero
Beskrivelse: Tilbygg 54 m² BRA + eksisterende hytte 46m² BRA
Sted: Vikerfjell i Ringerike kommune 
Byggestart: Høst 2012
Byggherre: Kristin Eiklid
Byggmester: Øyvind Bjørnholt

Per Halle


 


 


Ortofoto fra 60 tallet.
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Støping av ringmur og pilar.
12.09.12: Støping av ringmur og pilar.

Ringmur og pilarer er støpt.
21.09.12: Ringmur og pilarer er støpt.

Ny innkjøringsvei .
21.09.12: Ny innkjøringsvei .


 


 


 


 


 


 

og koblingen mellom.<H/5>

Plantegning. Hytta, tilbygget : og koblingen mellom.

</H5>

Oppriss sett fra øst og sør.:

topografi.</H5>

Snitt av tilbygget. Høyder og: topografi.

tomtegrense, veier, topografi.</H5>

Situasjonskart. Bebyggelse, : tomtegrense, veier, topografi.

Boden skal rives</H5>

Foto av tomten for tilbygget.: Boden skal rives

sett fra nord og vest.</H5>

Oppriss av tilbygget: sett fra nord og vest.